ข่าวกิจกรรม

 • กระชับความสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Hon.Ajith Mannapperuma State Minister of Mahaweli ...

 • GIT นำร่องพาผู้ประกอบการ SME ขายออนไลน์

  20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ก...

 • GEMS TREASURE

  20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดคูหา GEMS TREASURE โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอ...

 • Chengdu International Jewellery Fair

  Chengdu International Jewellery Fair ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดการค้าในตลาดจีน สมาคมฯ เปิดตลาดใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2562 ณ Chengdu Century City New I...

 • 'ขยายพื่นที่' เพิ่มช่องทางการขยายตลาดการค้าในจีน

  สมาคมฯ ขอเชิญผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า"The 2nd China International Import Expo"ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2562ณ National Exhibition ...

 • พาณิชย์ประกาศความพร้อมการจัดงานบางกอกเจมส์ ครั้งที่ 63 พร้อมเปิดต...

  คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เตรียมจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 63” ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภ...

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th