ข่าวกิจกรรม

 • ครบรอบวันสถาปนา 16 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คุณสุทธิชัย ชื่นชมลดา กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 16 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • Yamanashi Jewelry Japan in The 62nd Bangkok Gems & Jewelry Fair 2...

  เมืองโคฟู จังหวัดยามานาชิ เป็นแหล่งวัตถุดิบและแปรรูปอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร กลายเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามในฐานะเมืองแห่งอัญมณี องค...

 • สัมมนา

  เมื่อ 28. ส.ค. 61 คุณมนตรี เนรกัณฐี อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การประเมินผู้ประกอบการรูปแบบใหม่ และการใช้สิทธิยกเว้น VAT สำหรับธุรกิจอัญมณี โลหะมีค่า และทอง...

 • 98 ปี กระทรวงพาณิชย์

  98 ปี กระทรวงพาณิชย์ ดร.บุญกิต จิตรงามปลั่ง นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ค...

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th