ทรงพระเจริญ

Breaking news
แจ้งย้ายสถานที่การสัมมนา เรื่อง ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณีฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. อย่างไร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. นี้ เวลา 13.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลล์รูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถนนสีลม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสมาคมฯ 02-6301390-7 / ขอเชิญร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้า ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ โทรศัพท์ 02-6301390-7 หรือ 02-105447 

รายนามที่ปรึกษาสมาคมฯ

ประธานอาวุโส

นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล

ประธานที่ปรึกษา

นายบุญยง  อัศรัสกร

รองประธานที่ปรึกษา

นายคมสัน  โอภาสสถาวร

รองประธานที่ปรึกษา

ดร.สุณี  ศรีอรทัยกุล

รองประธานที่ปรึกษา

นายพรชัย ชื่นชมลดา

รองประธานที่ปรึกษา

นายวิชัย  อัศรัสกร

รองประธานที่ปรึกษา

นายสมชาย พรจินดารักษ์

รองประธานที่ปรึกษา

นาย สุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล

   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th