ทรงพระเจริญ

Breaking news
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวการจัดงาน Thailand Gems and Jewelry Fair 2017 อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอล์ลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า ถนนเจริญกรุง  / สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ขอเชิญร่วมออกบูธในงาน China International Jewellery Fair 2017 ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2560 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-630-1390-7#132 (คุณน้ำอ้อย) หรือ email :tanakorn@thaigemjewelry.or.th /  ขอเชิญร่วมออกงานแสดงสินค้า Thailand Gems and Jewelry Fair 2017 ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสมาคมฯ (ฝ่ายขาย) โทรศัพท์ 02-1054470, 02-6301390-7 / เปิดการรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน นี้ 

รายนามที่ปรึกษาสมาคมฯ

ประธานอาวุโส

นายพรสิทธิ์  ศรีอรทัยกุล

ประธานที่ปรึกษา

นายบุญยง  อัศรัสกร

รองประธานที่ปรึกษา

นายคมสัน  โอภาสสถาวร

รองประธานที่ปรึกษา

ดร.สุณี  ศรีอรทัยกุล

รองประธานที่ปรึกษา

นายพรชัย ชื่นชมลดา

รองประธานที่ปรึกษา

นายวิชัย  อัศรัสกร

รองประธานที่ปรึกษา

นายสมชาย พรจินดารักษ์

   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th