ทรงพระเจริญ

Breaking news
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณีฯ ในวันพุธที่ 24 มค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสมาคมฯ ชั้น 52  / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China International Jewellery Fair 2018 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายสมาคมฯ 02-6301390-7 ต่อ 131, 117

วารสาร TGJTA

TGJTA ISSUE 1 / 2017

รายละเอียดทั้งหมด (.pdf)

   ดาวน์โหลดเอกสาร
TGJTA_May_2015 (10) |    อ่านต่อ
TGJTA_April_2015 (5) |    อ่านต่อ
TGJTA_March_2015 (2) |    อ่านต่อ
TGJTA_Feb_2015 (3) |    อ่านต่อ
TGJTA Newsletter (1 January 2015) |    อ่านต่อ
TGJTA_December 2557 |    อ่านต่อ
TGJTA_November 2557 |    อ่านต่อ
TGJTA_Oct 2557 |    อ่านต่อ
TGJTA_Sep 2557 |    อ่านต่อ
TGJTA_Aug 2557 |    อ่านต่อ
TGJTA_July (7) 2557 |    อ่านต่อ
TGJTA_June 2557 |    อ่านต่อ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th