ทรงพระเจริญ

Breaking news
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณีฯ ในวันพุธที่ 24 มค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสมาคมฯ ชั้น 52  / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China International Jewellery Fair 2018 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายสมาคมฯ 02-6301390-7 ต่อ 131, 117

สถิติการส่งออก

สถิติการส่งออกที่ผ่านมา ดูทั้งหมด

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th