ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


สมาชิกทั้งหมด 1,497 ร้าน
ปรับปรุงล่าสุด: 24 กันยายน 2563

ประเภทกิจการ


 1. Azad Gem's Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 3439
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Ebrahim Azad Pilehroud
  โทรศัพท์ : +66(0)86 894 9237
  มือถือ : +66(0)89 737 4193
  โทรสาร :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/1 Jewelry Trade Center G Floor Room 135/1 Silom Rd. Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Azizi Enterprises Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1749
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Zaheer Azizi
  โทรศัพท์ : 02-6301591-4
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6301595
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/508 Jewelry Trade Center,43rd Floor,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Aztech Lapidary Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 3973
  ประเภทกิจการ : Gemstone Cutting Factory, Importer, Wholesaler
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones[ Rough Stone Loose Stone ]
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Farhat Amin Azizi
  โทรศัพท์ : 02-6301590
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6301595
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/506-7 Jewelry Trade Center 43rd Floor,Silom Rd.Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Azuga Gems & Minerals Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 3498
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Shreen Dil Azizi
  โทรศัพท์ : 02-2342081-2,
  มือถือ : 082-222-3252
  โทรสาร : 02-2342083
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/429 Jewelry Trade Center,35th Floor,Room 429,Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. B.G & J Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1504
  ประเภทกิจการ : Magazine and Advertiser Production Service
  ประเภทสินค้า :
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Chandra Sachdeva
  โทรศัพท์ : +66(0)2 2383838-9
  มือถือ :
  โทรสาร : +66(0)2 2375185
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 322/69 Bangkok Gems and Jewelry Bldg.26th Floor Sriphaya Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.gemgateway.com
  FB/IG/ETC. :
 1. B.G. Luxe Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2077
  ประเภทกิจการ : Jewelry Manufacturer
  ประเภทสินค้า :
  • Gold Jewelry 99.99
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Pin Chitpisut
  โทรศัพท์ : 02-6363023
  มือถือ :
  โทรสาร :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 3 Soi Charoenkrung 36,Charoenkrung Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. B.H.C. Diamonds (Thai) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1761
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Diamond
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Phavesh Kumar Gandhi
  โทรศัพท์ : 02-6316660-2
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6316663
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 322/40,Bangkok Gems & Jewelry Tower,18th Floor,Surawongse Rd.,Sipraya, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.bhcdiamonds.com
  FB/IG/ETC. :
 1. B.K.J. Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1432
  ประเภทกิจการ : Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Pisit Techapongtada
  โทรศัพท์ : +66(0)2 237 3931-3,+66(0)2 234 6852
  มือถือ :
  โทรสาร : +66(0)2 237 3934
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 20-22 Mahaesak Soi 3,Mahaesak Rd.,Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. B.K.W.P. Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 3105
  ประเภทกิจการ : Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Kishore Gupta
  โทรศัพท์ : +66 2 267 1145-7
  มือถือ :
  โทรสาร :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 322/33, Bangkok Gem and Jewelry Bldg.,15th Floor,Suite-B,Surawong Rd.,Siphraya, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. B.M. Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2885
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Ankit Kumar Jain
  โทรศัพท์ : 02-6302092-3
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6302094
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/551 Jewelry Trade Center,17th Floor,Room 551,Silom Rd.,Bangrak, Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th