ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


สมาชิกทั้งหมด 1,497 ร้าน
ปรับปรุงล่าสุด: 24 กันยายน 2563

ประเภทกิจการ


 1. Krishana Gems Stones Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1309
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Rajnikant R.Patel
  โทรศัพท์ : 02-2359452,02-2358067
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2375918
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 30,32,34,36,38,K.B.S.Bldg.,5th Floor,Room 511,Mahaesak Rd.,Soi 3,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Ders International Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1316
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Rohit Sushil Naheta
  โทรศัพท์ : 02-2340845,02-2345813
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2362777
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 987 Rama Jewelry Bldg.,3rd Floor,Room 301,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Emerald Mines (Thailand) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1351
  ประเภทกิจการ : Wholesaler
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Somchai Khoosuwan
  โทรศัพท์ : 02-2674894-6,02-2357417-8
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2674897
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/149 Gems Tower,17/Floor,Charoenkrung Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Rainbow Mineral & Crystal Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1399
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Panyaek Jainkijmanee
  โทรศัพท์ : 02-6356039
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2374097
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 10,1-2 Floor Soi Pramote 3,Maheasak Rd.,Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.rmcgems.com
  FB/IG/ETC. :
 1. STS Gems Thai Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1408
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones[ Loose Stone ]
  • Semi-Precious Stones[ Loose Stone ]
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Gulzar Sharif
  โทรศัพท์ : 02-2375722-4
  มือถือ :
  โทรสาร : -
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/350, Jewelry Trade Center Bldg.,28th Floor,Room A,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500 THAILAND
  เว็บไซต์ : http://www.stsgemsthai.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Swadi Stit Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 141
  ประเภทกิจการ : Exporter, Importer, Wholesaler
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Pravinchandra Indulal Sukhadia
  โทรศัพท์ : 02-2359354-6
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2375889
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/179,24th Floor,Gems Tower,Charoenkrung Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. STD Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 147
  ประเภทกิจการ : Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Banyat Prathanchaimokol
  โทรศัพท์ : 02-2378556
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2378557
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 198-200 Mahaesak Soi 1 Silom Rd. Suriyawong Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.stdgems.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Fine Facet Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1507
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Deepak Jogani
  โทรศัพท์ : 02-6301065-7
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6301068
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/261 Jewelry Trade Center Bldg.,Room 2014,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Multi Colour Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1563
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.David Jeffrey Weinberg
  โทรศัพท์ : 02-2333821,02-2332108
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2365274
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 59 Soi Pradit,(Silom Soi 20),Silom Rd.,Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Dynasty (Thailand) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1573
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Manish Pravin Chandra Sukhadia
  โทรศัพท์ : 02-2354048-9,02-2359354-6
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2375889
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/178,24th Floor,Gems Tower Bldg.,Charoengkrung Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. International Minerals & Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1621
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Atul Barla
  โทรศัพท์ : 02-2366918,02-235-5684
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-236-4849
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 322/53 Bangkok Gems & Jewelry Bldg.,Surawongse,Sripraya, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Facet Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1623
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Sahabudeen Hayasudeen
  โทรศัพท์ : +66(0)2 630 0412-3
  มือถือ :
  โทรสาร :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/1,Jewelry Trade Center Bldg.,4th Floor.,Room No.431-432,Silom Rd.,Bangrak,Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Kunming Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1648
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones[ Loose Stone Rough Stone ]
  • Semi-Precious Stones[ Loose Stone Rough Stone ]
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Anil Modani
  โทรศัพท์ : 02-635-9260,02-6359674
  มือถือ : 081-6202701
  โทรสาร : 02-635-9259
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 388 Sita Bldg.,Room 606,6th Floor,Maheasak Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Gem Park International Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1668
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Arun Imamudeen
  โทรศัพท์ : 02-630-2056-9
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-630-2060
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/509 Jewelry Trade Center,43/Floor, Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Fareast Gem Centre Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1673
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Ramesh Chand Agrawal
  โทรศัพท์ : 02-6356778
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6356779
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 314 Piya & Sons Bldg., 6th Floor,Mahaesak Rd.,Silom, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Monarch Gem & Creation Co,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1689
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones[ Loose Stone ]
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Sameer Mohta
  โทรศัพท์ : +66(0)2 6301791-92
  มือถือ :
  โทรสาร : +66(0)2 6301790
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/275 Jewelry Trade Center,21st Floor,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Stuller (Thailand) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1702
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Ukrit Chearswat
  โทรศัพท์ : 02-6301170-1
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6301172
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/456-458 Jewelry Trade Center,North Tower,38/Floor,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Azizi Enterprises Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1749
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Zaheer Azizi
  โทรศัพท์ : 02-6301591-4
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6301595
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/508 Jewelry Trade Center,43rd Floor,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. K.G.K. Gems Limited

  รหัสสมาชิก : 175
  ประเภทกิจการ : Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Ravi Yadav
  โทรศัพท์ : 02-2674511-12
  มือถือ : 081-9271750
  โทรสาร : 02-267-4520
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/196,197,198,199 Gems Tower,29th Floor,Charoenkrung Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.kgkgroup.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Emrusa Limited

  รหัสสมาชิก : 178
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Virendra Kothari
  โทรศัพท์ : +66(0)2 236 4477
  มือถือ :
  โทรสาร : +66(0)2 237 1718
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/202,Gems Tower,Suite 202,30th Floor,Charoenkrung Rd., Suriyawongse , Bangrak Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ : www.emrusa.net
  FB/IG/ETC. :
 1. Takat Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1810
  ประเภทกิจการ : Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Rafeeq Ahmed Takat
  โทรศัพท์ : +66(0)2 631 5833
  มือถือ :
  โทรสาร : +66(0)2 631 5834
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/209 Gems Tower,33rd Floor.,Room No.209,Charoen Krung Rd.,Suriyawongse,Bangrak,Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ : www.takatgems.com
  FB/IG/ETC. :
 1. S.K.Y. Export Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1821
  ประเภทกิจการ : Importer, Exporter, Jewelry Manufacturer
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Somnuek
  โทรศัพท์ : 02-6300026-8,
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6300029
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/1 Floor 7Parking Area,Room P7/3 Jewelry Trade Center Building ,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Mariyam Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1859
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Hasnain Mohammed Anssri
  โทรศัพท์ : 02-2671875
  มือถือ : 099-297-9311
  โทรสาร : 02-2671877
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 160/850 ITF-Silom Palace,33/Floor,Silom Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Navaratna Exports Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1860
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Vijay Kumar Agarwal
  โทรศัพท์ : 02-6300980-3
  มือถือ : 081-8447209
  โทรสาร : 02-6300984,02-6300104
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/371-372 Jewelry Trade Center Bldg.,29th Floor,Room 371-372,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Richline Group (Thailand) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1876
  ประเภทกิจการ : Exporter, Importer, Wholesaler, Retailer
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Vee Khanthavit
  โทรศัพท์ : 02-2674500-04
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2674510
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/134 ,Gems Tower Bldg.,14th Floor,Charoenkrung Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Pha-A-Tit Precious Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1881
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Ashish Kumar
  โทรศัพท์ : 02-2664145,02-2664150,02-2365150
  มือถือ : 081-8228980
  โทรสาร : 02-2669308
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 322/65 Bangkok Gems & Jewelry Bldg.,Surawong Rd.,Sripraya, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.phaatit.com
  FB/IG/ETC. :
 1. China Stone Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1882
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Li Chong Jie
  โทรศัพท์ : 02-6300730-1
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6300732
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/522-523,45th Floor, Jewelry Trade Center Bldg.,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Fancy International Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1896
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Ajmal Ayoob
  โทรศัพท์ : 02-6300647
  มือถือ : 081-6964578
  โทรสาร : 02-6300640
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/271 Jewelry Trade Center Bldg.,Sute 2109,21st Floor,Silom Rd.,Bangrak, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. K.V. Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1909
  ประเภทกิจการ : Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mrs.Pirapan Belmont
  โทรศัพท์ : 02-233-3964,02-2343025,02-2376555
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-237-2076
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 194-196,2nd,5-7 Floor,Soi Mahaesak 2,Mahaesak Rd.,Suriyawongse,Bangrak, Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Divine Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1937
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter, Gemstone Cutting Factory
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones[ Loose Stone ]
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Tarun Banthia
  โทรศัพท์ : 02-635-7090
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-635-7091
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 99 Piyamitr Bldg.,Room 507,5th Floor,Maheasak Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.divinegems.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Fayas Gems & Jewellery Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1952
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Mohamed Arif Sultan
  โทรศัพท์ : 02-2379881-3
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2379884
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 194 ,1,2 Floor Nares Rd.,Soi Amornratanadirok,Sripraya,Bangrak, Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Shri Gems Thai Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1991
  ประเภทกิจการ : Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones[ Loose Stone ]
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Neeraj Jain
  โทรศัพท์ : 02-2357575,02-2665644
  มือถือ : 081-8181460
  โทรสาร : 02-6317521
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 79 Trok Sapanyao,Charoenkrung Rd.,Siphaya, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.shrigemsthai.com
  FB/IG/ETC. :
 1. KO (Thai) Impex Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2028
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Sandeep Garg
  โทรศัพท์ : 02-635-7100,02-635-7103
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-635-7102
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 202 Sithikorn Bldg.,6th Floor,Suite 604,Soi Mahaesak 2,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Chalermphol Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2042
  ประเภทกิจการ : Exporter, Gemstone Cutting Factory
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Chalermphol Thienmanee
  โทรศัพท์ : 02-321-2502,02-321-8113-4
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-321-4689
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 7 Soi Onnut 55/2,Yak 2 Sukhumvit 77 Rd., Pravet, Bangkok 10250
  เว็บไซต์ : www.chalermpholgems.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Colombin Stone Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2043
  ประเภทกิจการ : Retailer, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Vijay Kumar Tak
  โทรศัพท์ : 02-2674725-7
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-267-4728
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/107 Gems Tower Bldg.,9A Floor,Charoenkrung,Suriyawongse,Bangrak, Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. N.B. Gems Limited

  รหัสสมาชิก : 2045
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Humayun Abdul Majeed
  โทรศัพท์ : 02-2374496,02-2345862
  มือถือ : 080-9611222
  โทรสาร : 02-2365043
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 314/2-3 Piya & Sons Bldg.,5th Floor,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.peninsulabk.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Yong Tai Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2048
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Chun Pailindeelart
  โทรศัพท์ : 02-6301101-2
  มือถือ : 081-8313222
  โทรสาร : 02-6301103
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/288 ,22th Floor, Jewelry Trade Center,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Madagas Gem Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2052
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Jewelry Manufacturer
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Sarbudeen Imamali
  โทรศัพท์ : 02-2368241-2
  มือถือ : 031-8433997
  โทรสาร : 02-2368242
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 403 Poonmanee Bldg.,30-36 Soi 3 ,Mahaesak Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. RMC Gems Thai Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2060
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Abhay Kumar Bhandari
  โทรศัพท์ : 02-635-9101
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6358708
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 4,6,8 Soi Pramote 3,Mahaesak Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.rmcgems.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Carol I.C. Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2065
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Karl Heinrich Kuhn
  โทรศัพท์ : 02-6357158
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6357159
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 293/3,Surawong, Suriyawong Rd.,Bangrak, Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. PWK Jewelry Company Limited

  รหัสสมาชิก : 2069
  ประเภทกิจการ : Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Taralatp Vrasarinnop
  โทรศัพท์ : 039-321335
  มือถือ :
  โทรสาร : 039-321335
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 36 Soi Patthanakarn 50,Patthanakarn Rd.Suan Luang Bangkok 10250
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Vorasia International Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2080
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Vorasak Vattanapornpirom
  โทรศัพท์ : 02-2358485
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2672895
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 324/14 ,Surawong Rd.,Sriphaya Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Yavorskyy Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2086
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Vladyslav Yavorskyy
  โทรศัพท์ : +66 2 235 5252
  มือถือ :
  โทรสาร : +66 2 235 5250
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 30/14 Soi Pichai 1,South-Sathon, Sathon, Bangkok 10120 THAILAND
  เว็บไซต์ : www.yavorskyy.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Nature De Colours Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2088
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Miss.Mattana Kongkarat
  โทรศัพท์ : 02-630-3003
  มือถือ :
  โทรสาร :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/299,23rd Floor,Jewelry Trade Center Bldg.,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500 THAILAND
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Gems Distributors Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2093
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Amit Hehta
  โทรศัพท์ : 02-6308832
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6308846
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/159 Gems Tower,19th Floor,Room D,Charoenkrung Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Fort Internation Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2095
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Pornlert Letwiram
  โทรศัพท์ : 02-2356107
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2371585
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 300/1 Surawong Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Bright Emursa Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2098
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones[ Loose Stone ]
  • Semi-Precious Stones[ Loose Stone ]
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Vipul Dhadda
  โทรศัพท์ : 02-237-4172
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-237-3995
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 14/1 Soi Promote 3,3rd Floor,Mahaesak Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Wallop Stones Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2125
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Sanchai Saengsuphawichitkul
  โทรศัพท์ : 02-4282855
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-4282856
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 37 Soi Rat Burana 26, Rat Burana, Bangkok 10140
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Gempro Siam Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2128
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Sadaq Ali
  โทรศัพท์ : 02-2355880
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2355888
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 31/6 Trok Vitee,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. G.E.O. International Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2171
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones[ Loose Stone ]
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Chirakitti Tangkatach
  โทรศัพท์ : 02-6306116
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6306117
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 60 Trok Toh(Silom 36),Silom Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. S.R. Jewels Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2213
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mrs.Shweta Sethi
  โทรศัพท์ : +66 2 233 2683
  มือถือ : +66 81 990 1890
  โทรสาร : +66 2 267 4830
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/101,9A Floor,Gems Tower Bldg.,Charoenkrung Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Ayub Brother Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2229
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Mohamed Ayub Abdul Salam
  โทรศัพท์ : 02-6301089
  มือถือ : 081-6946342
  โทรสาร : 02-6301090
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/1 Shop No.335,3rd Floor,The Silom Gallery Jewelry Trade Center,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.ayubgems.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Iskkon Minerals Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2264
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Praveen Agrawal
  โทรศัพท์ : 02-6300980-3
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6300984
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/369 Jewelry Trade Center 29th Floor Room 369 Silom Rd.Bangrak Bangkok
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Kothari Trading (bkk) Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2268
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Miss.Sharmila Kothari
  โทรศัพท์ : 02-6351986
  มือถือ :
  โทรสาร :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 41/15-17 Maneesub 1 Bldg.,2th Floor,Room 201,Soi Silom 19,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Reliable Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2276
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Marupong Chotiwan
  โทรศัพท์ : +66(0)80 550 3550
  มือถือ : +66(0)80 550 3550
  โทรสาร :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 66/2 Moo 13,Klong Narai Sub-District,Mueang Chanthaburi District,Chanthaburi 22000 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. H.M.V. Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2288
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Hari Nath Gupta
  โทรศัพท์ : +66(0)2 235 3900
  มือถือ : +66(0) 84 458 9992
  โทรสาร : 02-2353904
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 24 Baankhunphra,#A-8 3rd Floor,Silom Soi 13,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Sunny Creations Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2311
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Vivek Kumar Vijayavargiya
  โทรศัพท์ : 02-2342830,
  มือถือ : 081-4579190
  โทรสาร : 02-2342831
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/524,525 Jewelry Trade Center,45th Floor,Room 524-525,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Saket Inter Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2315
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Yothin Naetsawan
  โทรศัพท์ : 02-6359501-2
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2359321
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 388 Sita Bldg.,7/Floor,Suite 706,Mahaesak Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Fine Gems Collection Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2316
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Naveen Agrawal
  โทรศัพท์ : 02-267-3903,267-3904
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-267-3906
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/104 Gems Tower Bldg.,9-Ath Floor.,Charoenkrung Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. P.Real Precious (Thailand) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2327
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Sunil Bindal
  โทรศัพท์ : 02-2384042,02-631-8023
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-235-4694
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 116 Sirikorn Bldg.,5th Floor,Room 503,Mahaset Rd.,Sripraya, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. R.A.S. Gems International Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2335
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Hari Mohan Vijay
  โทรศัพท์ : 02-2673901-2
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2671462
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/94,Gems Tower Bldg,9-A Floor.,Room B.,Charoenkrung Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Sovereign Gems International Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2338
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Abhay Natani
  โทรศัพท์ : 02-267-3750-1
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-233-2721
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/67 Gems Tower Bldg.,8th Floor,Charoenkrung Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Rough & Minerals Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2378
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Parivesh Kumar Khandelwal
  โทรศัพท์ : 02-6356190
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6356891
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/98-99 Gems Tower Bldg.,10th Floor,Charoen Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. TS Color Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2381
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Vivek Gupta
  โทรศัพท์ : 02-235-5345
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-235-5346
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 30,32,34,36,38, K.B.S. Bldg.,5th Floor,Room 502,Maheasak Rd.,Soi 3,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Unique Colours Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2385
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Azeem uddin Farooqui
  โทรศัพท์ : +66 87 511 0510
  มือถือ : +66 87 511 0510
  โทรสาร :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 330/16 sam chao mae paa thapian,Surawong Rd.,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Ansabro Gem Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2400
  ประเภทกิจการ : Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Abdul Wajid Ansari
  โทรศัพท์ : 02-2383512
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2674679
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/173-B Gems Tower Bldg.,23 Floor,Charoen Krung Rd.,Bangrak, Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Vaibhav International Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2416
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Vinod Soni
  โทรศัพท์ : 02-2674121,02-2674123
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2674723
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/205 Gems Tower Bldg.,31h Floor.,Room A-2,Charoenkrung Rd.,Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Gemorbit.Com Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2476
  ประเภทกิจการ : Online, Retailer, Wholesaler, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  • Gold Jewelry (K)
  • White Gold Jewelry
  • Platinum Jewelry
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Ershad Ismail Sheik
  โทรศัพท์ : +66(2) 292 1845 – 46.
  มือถือ :
  โทรสาร : +66(2) 292 1847
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 2380/27, Charoen Krung Road. Bangkholeam, Bangkok 10120, Thailand.
  เว็บไซต์ : www.gemorbit.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Allied Corporation (Thailand) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2482
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Asif Mohd
  โทรศัพท์ : 02-2674190-3
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2674194
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/144 Gems Tower Bldg.,16th Floor,Charoenkrung Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. SAR Gems (Thai) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2486
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Rajeev Bagda
  โทรศัพท์ : +66(0) 2 630-5511
  มือถือ : +66(0)63 119-9248
  โทรสาร :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1307 Charoen Krung Rd. Suriyawongse Bangrak Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Rough Master Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2499
  ประเภทกิจการ : Exporter, Importer, Wholesaler, Retailer
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Atul Surendra Khandelwal
  โทรศัพท์ : 02-2673851-2
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2673853
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/171Gems Tower,22nd Floor, Charoenkrung Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. SENTIMENT CO.,LTD.

  รหัสสมาชิก : 2530
  ประเภทกิจการ : Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Vikas Luniya
  โทรศัพท์ : 02-2366243,02-630-3946
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6303336
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/499-A, Jewelry Trade Center Bldg.,42th Floor,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500 THAILAND
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Gem Ocean Company Limited

  รหัสสมาชิก : 2562
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Rameez Ahmed
  โทรศัพท์ : 02-2334839
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6350938
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 5/17 Soi 11 (Tambisa) Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Rough & Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2589
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Tommaso Gay
  โทรศัพท์ : 02-2351284
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2353664
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 308 Mana Phan Bldg.,1st. Floor,Room 2 Silom Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Manihar International Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2592
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Navratan Manihar
  โทรศัพท์ : 02-6300126
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6300127
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/1 Jewelry Trade Center,2st Floor,Room 233A,Silom Rd.,Silom,Bangrak, Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Ansari Gem Stone Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2611
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Shar Fuddin
  โทรศัพท์ : 02-2355344
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6352206
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 5/13 Soi 11,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Peninsula Precious Trading Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2614
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Mohamed Milharudeen
  โทรศัพท์ : 02-2345862,02-2374496
  มือถือ : 080-9611222
  โทรสาร : 02-2365043
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 314 Biya & Sons Bldg.,Suite 2-3 ,5th Floor,Silom Rd.,Bangrak, Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.peninsulabk.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Giri Corporation Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2629
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Rohit Mohta
  โทรศัพท์ : 02-2384741,02-2674594
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2384740
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/62 Gems Tower Bldg.,8th Floor,Suite C,Charoenkrung,Suriyawong,Bangrak, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.semiprecioustones.net
  FB/IG/ETC. :
 1. Halite Trading Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2631
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Parikh Rajendra Kumar Vipinchandra
  โทรศัพท์ : +66 2 233 7218
  มือถือ :
  โทรสาร : +66 2 235 7196
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 30,32,34,36 Poonmanee Bldg.,2th Floor,Room 204,Mahaesak Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ : www.halitebkk.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Ibex Precision Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2639
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Miss.Wantana Prasertsintanah
  โทรศัพท์ : 02-6352588
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6352599
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 41/15-17 Maneesap 1 Bldg.,3rd Floor,Room 303-304,Soi Silom 19,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Precitone Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2680
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Anurag Shah
  โทรศัพท์ : 02-2379173
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2373174
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 202 Sitthikorn Bldg.,4th Floor,Room 404,Mahesak Soi 2,Suriwongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Gems Asia Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2698
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Suresh Kumar Agarwal
  โทรศัพท์ : 02-2341050,02-2341051
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2341049
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/407,Jewelry Trade Center,32st Floor.,Silom Rd.,Bangrak,Bangkok,10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. BBJ Bangkok Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2711
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Chiang Kiam Min
  โทรศัพท์ : 02-6303401-4
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6303406
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/544,919/605-606 Jewelry Trade Center Bldg.,50th Floor,Silom Rd.,Silom, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Khushali Enterprise Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2720
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Prashant Kumar Navinchandra shah
  โทรศัพท์ : 02-6359337,089-7700214
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6358768
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/137 Gems Tower,14th Floor,Room A,Charoenkrung Rd.,Suriyawongse,Bangrak, Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Imacbc (Thailand) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2754
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Ms.Nuanchan Bamrungkit
  โทรศัพท์ : 02-6356696-8
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6356697
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 202,204 Sithikorn Bldg.,1st Floor,No.103,Mahaesak Soi 2,Mahaesak Rd.,Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Maharaja Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2774
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Kawal-Jit Narula
  โทรศัพท์ : 02-2674739-42, 02-2674462
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2674463
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/77 Gems Tower .,9th Floor.,Charoenkrung Rd., Suriyawongse.,Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. K.C.T.Impex Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2787
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Ashish Sogani
  โทรศัพท์ : 02-233-5322
  มือถือ : 09-1716345
  โทรสาร : 02-635-3971
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 31 Trok Vitee,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. R.B. Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2810
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Raza Khan
  โทรศัพท์ : 02-631-5861
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6315861
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 410/16-17 The Excutive House,6-A Floor.,Surawong,Sriphaya, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Thomas Colour Stone Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2822
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones[ Loose Stone ]
  • Semi-Precious Stones[ Loose Stone ]
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Thomas Jeyaseelan Ehuraj
  โทรศัพท์ : 02-631-6361
  มือถือ : 081-621-4161
  โทรสาร : 02-639-6236
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 34/24,Trok Trocadero,Surawong Rd.,Suriyawongse,Bangrak,Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Gajendra Thai Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2830
  ประเภทกิจการ : Wholesaler
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones[ Loose Stone ]
  • Semi-Precious Stones[ Loose Stone ]
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Naveen Kumbhat
  โทรศัพท์ : 02-2345573
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6353652
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/134 Gems Tower,14th Floor,Room 134-A,Charoen Krung Rd.,Suriyawongse Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Anamika (Thai) Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2834
  ประเภทกิจการ : Wholesaler, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones[ Loose Stone ]
  • Semi-Precious Stones[ Loose Stone ]
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Jainendra Rao jain
  โทรศัพท์ : 02-635-8079
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-6358078
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 30-36,Poonmanee Bldg.,3/Floor,Suit 306,3rd Floor ,Mahaesak Soi 3 Mahaesak Rd.,Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. M. Golab Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2835
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Golab Mehrdad
  โทรศัพท์ : 02-2354935
  มือถือ : 081-9040130
  โทรสาร : 02-2354936
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 296/9 Silom Rd.,Suriyawongse,Bangrak,Bangkok, 10500
  เว็บไซต์ : www.mgolab.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Takat Export (Thailand) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2838
  ประเภทกิจการ : Agent, Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Rafeeq Ahmed Takat
  โทรศัพท์ : +66(0)2 631 5833
  มือถือ :
  โทรสาร : +66(0)2 631 5834
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 410/147,The Executive House,12th Floor,Surawongse Rd.,Sriphaya, Bangrak Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ : www.takatgems.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Sincere Lanka Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2859
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Mohamed Ali Kithiru Mohamed
  โทรศัพท์ : +66 (87) 6908786
  มือถือ : +66 (87) 6908786
  โทรสาร :
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/262 Jewelry Trade Center,20th Floor,Silom Rd.Bangrak, Bangrak Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Midas Collection Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2871
  ประเภทกิจการ : Exporter, Importer, Wholesaler
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Sushil Gupta
  โทรศัพท์ : 02-635-8297
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-635-8298
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 297 Wanglee Bldg.,7th Floor,Unit E,Surawongse Rd.,Suriyawongse,Bangrak,Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Piat (Thailand) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2872
  ประเภทกิจการ : Exporter, Importer
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Pairoj Arunthanawut
  โทรศัพท์ : 02-2367043
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-236-7058
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 815 Soi Silom 17,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Blue Star Gems (Thailand) Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2882
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Chetan Vijay
  โทรศัพท์ : 02-2674660
  มือถือ :
  โทรสาร : 02-2674661
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 1249/94D 9th A Floor,Gems Tower Bldg.,Charoenkrung Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Fine Green Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2889
  ประเภทกิจการ : Gemstone Cutting Factory, Exporter, Importer, Wholesaler
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Mohammed Azhar
  โทรศัพท์ : +66(0)2 266 4462
  มือถือ : +66(0)87 086 4643
  โทรสาร : +66(0)2 266 4468
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/336,Jewelry Trade Center,26th Floor.,Silom Rd.,Bangrak,Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. KGM Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2892
  ประเภทกิจการ : Exporter, Importer, Wholesaler
  ประเภทสินค้า :
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Roshan Kumar Vijayvergiya
  โทรศัพท์ : 02-6303421-3
  มือถือ : 089-8283454,085-1684170
  โทรสาร : 02-6303424
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/222 Jewelry Trade Center Bldg.,17th Floor,Suite G,Silom Rd., Bangrak Bangkok 10500
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :
 1. Shine High Gems Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 2902
  ประเภทกิจการ : Retailer, Wholesaler, Importer, Exporter
  ประเภทสินค้า :
  • Precious Stones
  • Semi-Precious Stones
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Nitin Jain
  โทรศัพท์ : 02-2333447-8
  มือถือ : 086-770-100
  โทรสาร : 02-2333440
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 30-36 Poonmanee Bldg.,Room No.505,5th Floor,Mahaesak Rd.,Suriyawongse, Bangrak Bangkok 10500 THAILAND
  เว็บไซต์ :
  FB/IG/ETC. :

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th