ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


สมาชิกทั้งหมด 1,497 ร้าน
ปรับปรุงล่าสุด: 24 กันยายน 2563

ประเภทกิจการ


 1. Malca-Amit [Thailand] Co.,Ltd.

  รหัสสมาชิก : 1385
  ประเภทกิจการ : WORLDWIDE SERVICES, Logistics service , Forwarding Agent
  ประเภทสินค้า :
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Yaron Tabori
  โทรศัพท์ : +66(0)2 2674400
  มือถือ : +66(0)81 9111155
  โทรสาร : +66(0)2 6301350
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : 919/6 Jewelry Trade Center,5th Flloor Silom Rd. Bangrak Bangkok 10500 Thailand
  เว็บไซต์ : www.malca-amit.com
  FB/IG/ETC. :
 1. Ferrari Logistics Asia [Thailand] Co.,Ltd

  รหัสสมาชิก : 3342
  ประเภทกิจการ : WORLDWIDE SERVICES, Logistics service , Insurance Services, Forwarding Agent
  ประเภทสินค้า :
  บุคคลที่ติดต่อ : Mr.Supachai Rungruangpol
  โทรศัพท์ : +66(0)2 2674755
  มือถือ : 081-8269891
  โทรสาร : +66(0)2 2674759
  อีเมล์ :
  ที่อยู่ : Head Office Ferrari Logistics Asia (Thailand) Co. Ltd.(TH) 1249/146 Gems Tower Building, 16th Floor, Charoenkrung Road Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
  เว็บไซต์ : www.ferrarigroup.net
  FB/IG/ETC. :

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th