สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

Hot Line +662 105 4470

Breaking news
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การหล่องานเรซิ่นที่พิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D) และการพัฒนาเทคนิคฝังพลอยในเทียนกับการบริหารต้นทุน 4.0 ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคมนี้ ณ สำนักงานสมาคมฯ สมัครได้ทางออนไลน์  / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China International Jewellery Fair 2018 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายสมาคมฯ 02-6301390-7 ต่อ 131, 117 คำถามที่พบบ่อย FAQ

Q

ถ้าอยากรู้เรื่องการทำเครื่องประดับ และความรู้เรื่องอัญมณี จะอบรมที่ไหน?

A

ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.git.or.th/basic_design.html

Q

การจัดทำนโยบายหลัก และนโยบายรองตามกฎหมาย ปปง. ควรทำอย่างไร

A

ตัวอย่างนโยบายหลัก และ นโยบายรอง ตามกฎหมาย ปปง.

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaigemjewelry.or.th/user_file/p1cnnupl2u1r6qle7tkc1qqlelq4.pdf

Q

การจัดทำใบกำกับภาษีต้องทำอย่างไร

A

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rd.go.th/publish/3568.0.html

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th