ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมดัน ‘อัญมณี’ เป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมดัน ‘อัญมณี’ เป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็น ผลดี-ผลเสีย ความเป็นไปได้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ซึ่งจะรีบศึกษาความเป็นไปได้ในการนำอัญมณีที่มีค่ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่ เพื่อให้ภาคธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจต่อไป
 
หากสัมฤทธิ์ผล คาดว่าจะสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มการลงทุนให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลถึงรายได้อันมหาศาลที่ได้รับจากภาคการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในอนาคตอีกด้วย
 
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการหารือกันเบื้องต้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับที่จะหารือกับสมาคมธนาคารไทยในการผลักดันให้สถาบันการเงินยอมรับการนำอัญมณีและเครื่องประดับมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการพร้อมสนับสนุนให้ตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดราคากลางของอัญมณีแต่ละประเภท โดยเฉพาะพลอย ทับทิม เป็นต้น เพื่อให้การประเมินราคาเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ เกิดความเป็นธรรม”
 
#TGJTAupdate


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th