มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 3 (IDEA LAB 3)”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และหัตถกรรม เข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 3 (IDEA LAB 3)”
โครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
-คัดเลือก 80 แบรนด์ จาก 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 20 แบรนด์-
• ก.พ. : กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านการสร้างแบรนด์ 4 ครั้ง (กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่)
-คัดเลือกจาก 80 แบรนด์ เหลือ 18 แบรนด์-
• มี.ค. : กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายและการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แบบเข้มข้นครั้งที่ 1
• มี.ค. : กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายและการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านกลยุทธ์การสร้าง แบรนด์แบบเข้มข้นครั้งที่ 2
• เม.ย. : รับคำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์แบบเข้มข้น
• เม.ย. – มิ.ย. : ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในรูปแบบเฉพาะ – brand bible
• มิ.ย. : เวทีนำเสนอกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และพิธีมอบประกาศนียบัตรและคู่มือกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์
 
หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://bit.ly/34KryQa หรือ Scan QR Code

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
shorturl.at/sBIY7
 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2563
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Email : ditpidealab@gmail.com


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th