ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Breaking news
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า India International Jewellery Show 2019 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-1054470 ต่อ 183  / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China (Beijing) International Jewelry Fair 2019 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-1054470 # 181, 182, 183 คุณน้ำอ้อย, คุณปฏิมาและคุณปิยะพงษ์ 

ข่าวกิจกรรม

กระชับความสัมพันธ์

            เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ดร.บุญกิต  จิตรงามปลั่ง นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Hon.Ajith Mannapperuma State Minister of Mahaweli Development and Environment Government of Sri Lanka and Mr.Anil Sirimanna, First Secretary (Commerce) Embassy of Sri Lanka ในโอกาสเยี่ยมชมสมาคมฯ พร้อมร่วมหารือการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของทั้งสองประเทศ
            ประเทศศรีลังกาเป็นประเทศผู้ผลิตอัญมณีเหมือนกับประเทศไทย มีแรงงานที่มีฝีมือด้านการเจียรไนพลอย มี Technical College, Training Institute มียอดการส่งออกพลอยประมาณ 50 ล้านเหรียญดอลล่าห์สหรัฐต่อปี สำหรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่เข้าไปลงทุนผ่าน BOI ภายใต้มาตรา 16 และ 17 จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี รวมทั้งจะมี TAX holiday หรือการงดเก็บภาษีชั่วคราวสำหรับนักลงทุนด้วย โดยรัฐบาลศรีลังกา พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ นอกจากนี้ ทางศรีลังกาได้เชิญชวนสมาคมฯ เดินทางไปเยือนประเทศศรีลังกาด้วย


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th