มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

กระทรวงการต่างประเทศแนะนำข้อพึงปฏิบัติก่อนการทำข้อตกลงทำการลงทุนในกัมพูชา

กระทรวงการต่างประเทศแนะนำข้อพึงปฏิบัติก่อนการทำข้อตกลงทำการลงทุนในกัมพูชา

  • ต้องติดต่อสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ (สคต) ณ กรุงพนมเปญ เพื่อขอรับข้อมูลเบื่องต้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของหุ้นส่วนฝ่ายกัมพูชา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุนหรือทำข้อตกลงในกัมพูชา
  • ต้องทำข้อตกลง/สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ และจัดทำคำแปลทางการเป็นคู่เทียบสำหรับเอกสารภาษาท้องถิ่นสมอเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งสองฝ่าย
 
สอบถามเพิ่มเติม
กรมเอเชียตะวันออก กองเอเชียตะวันออก 2
โทร. 02 203 5000 ต่อ 14493
โทรสาร 02 643 5202   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th