ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Business Matching & Meeting with Hongkong Watch Mission เพื่อขยายตลาดธุรกิจกับคณะผู้ประกอบการจากฮ่องกง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรม Renaissance Bangkok

 ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Business Matching & Meeting with Hongkong Watch Mission เพื่อขยายตลาดธุรกิจกับคณะผู้ประกอบการจากฮ่องกง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรม Renaissance Bangkok
 
Hong Kong Trade Development Council (HKTDC)  จะจัดคณะผู้ประกอบการจากฮ่องกงในธุรกิจประเภทนาฬิกาข้อมือ จำนวน 19 บริษัท เดินทางมาประเทศไทยในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดงาน Business Matching & Networking Luncheon ซึ่งการเปิดเจรจาทางธุรกิจในครั้งนี้ เพื่อมองขยายตลาดธุรกิจนาฬิกาข้อมือ และมองหา Business Partners จากประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรม Renaissance Bangkok   
 
 
Download register form : shorturl.at/vEK25
 
Contact and reply form
Tel: 02-3439000
Fax: 02-3439029
Email: kate.duangrat@hktdc.org
            sarocha.khumhom@hktdc.org


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th