มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า The 17th China-ASEAN Expo

กลุ่มงานสินค้าแฟชั่น สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า  The 17th China-ASEAN Expo
ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2563 
ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th