ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion 2019 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บลิงก์: http://www.ipthailand.go.th/th/dip-news/ip-champion.html ตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th