มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Beijing International Jewelry & Gems Fair 2020 และงานแสดงสินค้า Jewellery Resources China 2020 (Shenzhen)

ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Beijing International Jewelry & Gems Fair 2020 และงานแสดงสินค้า Jewellery Resources China 2020 (Shenzhen)
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัดทำ THAILAND PAVILLION ขึ้นในงานแสดงสินค้า Beijing International Jewelry & Gems Fair 2020 และงานแสดงสินค้า Jewellery Resources China 2020 (Shenzhen)
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ :
1.Jewellery Resources China 2020 (Shenzhen)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคุม 2563
ณ Shenzhen Convention & Exhibition Center, Hall 2

2. Beijing International Jewelry & Gems Fair 2020 (Beijing)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2563
ณ China International Exhibition Center, Hall 8B

สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้อัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน เพื่อเปิดตลาดใหม่และขยายโอกาสทางการค้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้ำอ้อย /คุณปิยะพงษ์
โทรศัพท์หมายเลข 02-630-1390-7 ต่อ 132 และ 158
หรือส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ  หมายเลขโทรสาร 02-630-1398-9
หรือ Email : sales@thaigemjewelny or.th


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th