ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด ASEAN Business Awards (ABA) 2020

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด ASEAN Business Awards (ABA) 2020
จัดโดย ASEAN-BAC ประเทศเวียดนาม เพื่อมุ่งเชิดชูบริษัทอาเซียนที่โดดเด่น พร้อมไปกับการส่งเสริม SMEs ในอาเซียน
สามารถสมัครเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยเข้าไปที่ https://aba2020.vn/en/registration และกด Create an Account

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ABA 2020 ORGANIZING COMMITTEE (ผู้จัดงาน)
Email: info@aba2020.vn
Tel: +84 24 3266 8620
Website: https://aba2020.vn/

DELOITTE VIETNAM (Partner ผู้จัดงาน)
Email: vnabateam@deloitte.com
Tel: +84 24 7105 5000
Website: www.deloitte.com/vn

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
Email: ranyapatch.ch@thaichamber.org , jidapa.sr@thaichamber.org
Tel: 02-018-6888 ต่อ 4520 หรือ 4390   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th