มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ผู้ประกอบการอัญมณีฯ ต้องรู้และปฏิบัติ”

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ  กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ผู้ประกอบการอัญมณีฯ ต้องรู้และปฏิบัติ” โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมจัด Work Shop แก่สมาชิกของสมาคมฯ สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16(2)  และสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สมาคมฯ จึงขอเชิญท่าน หรือผู้แทน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่  13 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ   ห้องสัมมนาของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถตอบรับเข้าร่วมสัมมนา โดยการลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/2O2Zam2 หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้    ภายในวันพุธที่  5  กุมภาพันธ์  2563 ทั้งนี้ สมาคมฯ สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ บริษัทฯ ละ 2 ท่านเท่านั้น


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th