ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

ข้อเสนอพิเศษ (จำนวนจำกัด) สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BaselWorld 2020

ข้อเสนอพิเศษ (จำนวนจำกัด) สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BaselWorld 2020
 
รายละเอียด ดังนี้ :
BaselWorld 2020
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563
ณ เมืองบาเซล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 
สำหรับสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับจะได้รับข้อเสนอ บูธสำเร็จรูป และ ราคาโปรโมชั่น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้ำอ้อย /คุณปิยะพงษ์
โทรศัพท์หมายเลข 02-630-1390-7 ต่อ 132 และ 158 หมายเลขโทรสาร 02-630-1398-9
หรือ Email : sales@thaigemjewelny or.th


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th