มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับ คณะตัวแทนจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลลิตปูร์ ประเทศเนปาล เพื่อส่งเสริมการค้าอัญมณี และ เชื่อมสัมพันธ์ ทางการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ

คณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับ คณะตัวแทนจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลลิตปูร์ ประเทศเนปาล เพื่อส่งเสริมการค้าอัญมณี และ เชื่อมสัมพันธ์ ทางการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ
 
คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ คณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Lal Maharjan, President of Lalitpur Chamber และ คณะตัวแทนจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลลิตปูร์ ประเทศเนปาล ในโอกาสเยือนสมาคมฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อส่งเสริมการค้าอัญมณีเครื่องประดับ ระหว่างไทยและเนปาล รวมถึงประชาสัมพันธ์ งานInternational Gems and Jewelry Trade Fair 2020 in Nepal และ งานLalit International Trade Fair 2020 in Nepal ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้ถือเป็นการ เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลลิตปูร์ ประเทศเนปาล และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th