เปิดรับสมัคร ♦️กรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562 - 2564♦️


ข่าวกิจกรรม

ครบรอบวันสถาปนา 16 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คุณสุทธิชัย ชื่นชมลดา กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 16 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th