เปิดรับสมัคร ♦️กรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562 - 2564♦️


ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อก่อนไปใช้สิทธิ

เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ วาระปี 2562 - 2564
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th