มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ Mr. Wu Lin, Executive Vice President Bank of China

คุณพรทิวา นิพาริน นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ, คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr. Wu Lin, Executive Vice President Bank of China และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 องค์กร และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการเพิ่มช่องทางการค้าในตลาดจีน


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th