พบกัน เร็วๆนี้ Hainan Expo 2021 กับข้อเสนอพิเศษ สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Trariff 0%


ข่าวกิจกรรม

ธนาคารกรุงไทยมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ กับ โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง”

ธนาคารกรุงไทยมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ กับ โครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง”
• ลด ค่างวดการผ่อนชำระ ตามความสามารถของลูกค้า
• ยืด ระยะเวลาการปลอดชำระ ขยายระยะเวลาชำระหนี้
• เสริม สภาพคล่องให้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
</p>
								<br>
	 
								
								<div class=
   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th