มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าพบ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ เครื่องประดับ ,คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ประเทศไทย) และ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วยคณธกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ให้เกียรติมาเข้าพบ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะธุรกิจและแนวโน้ม รวมถึงมุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ตาม โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่าง ธปท. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญต่อการประเมินภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย และ แสดงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจ ธปท. โดยจัดคณะผู้แทนเข้าสัมภาษณ์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองต่อภาวะและแนวโน้มธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินนโยบายการเงิน ธปท. ณ สำนักงานสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
<span data-offset-key=&quot;6a6gh-0-0&quot; style=&quot;font-family: inherit;=>ในการนี้คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ได้เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีสมาคมอัญมณีและเครื่องประดับประมาณ 15 สมาคม ซึ่งสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับมีอายุกว่า 50 ปี มี 1600 บริษัท สมาชิก80-90 เปอร์เซ็นต์ เป็น hold saller Exporter ที่ทำยอดส่งออกต่อปี 400,000กว่าล้านบาท บริษัทที่ส่งออกมากที่สุดคือ Pandora ยอดการส่งออก 1,000กว่า ล้านเหรียญ US ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ขณะที่สมาคมค้าทองคำ ยอดส่งออกอยู่ที่ 2.2ล้านล้านบาท (ตัวเลขมาจากศุลกากร กระทรวงพาณิชย์) เพราะไทยถือเป็นแหล่งอัญมณีและเครื่องประดับอันดับต้นๆของโลก โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบ การเจียรนัย การเผาพลอย ซึ่งเป้าหมายก็คือการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็น hold Saler ทั้งจากอเมริกา จีน อินเดีย ขณะที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ส่วนใหญ่ขายส่ง ขณะที่ปัญหาใหญ่การส่งออกปัจจุบันคือค่าเงินบาทแข็งตัว ถ้าเทียบกับ มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจโลก ทำให้มีการสั่งซื้อน้อยลง และปัญหาการกำหนดให้ตรวจสอบ หรือรายงานพฤติกรรมลูกค้าที่ นำเงินสดตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปมาซื้อสินค้า ซึ่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีมูลค้าสูงจึงทำให้ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นักท่องเที่ยวใช้จ่ายกับสินค้านี้ลดลง ซึ่งการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติถือเป็นการส่งออกทางอ้อมได้เช่นกัน อาจใช้แนวทาง tax refund เพื่อจูงใจให้ซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น รวมถึงสถานการณ์โควิด-2019 ก็มีผลทำให้ภาคการท่องเที่ยวลดลง กระทบมาถึงภาคธุรกิจต่างๆด้วยเช่นกัน


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th