พบกัน เร็วๆนี้ Hainan Expo 2021 กับข้อเสนอพิเศษ สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Trariff 0%


ข่าวกิจกรรม

นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับ JETRO Yamanashi และหารือสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการโคฟุและผู้ประกอบการไทย

นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับ JETRO  Yamanashi และหารือสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการโคฟุและผู้ประกอบการไทย
คุณพรทิวา นิพาริน นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วย คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mr. Masashhi Kono , Director, Japan External Trade Organization เมืองยามานาชิ (JETRO  Yamanashi) และ Mr. Koji Natori , Japan External Trade Organization เมืองยามานาชิ (JETRO  Yamanashi) ในโอกาสเยือนสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ยังร่วมหารือสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการโคฟุและผู้ประกอบการไทย ซึ่งในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์จะมีการจัดงาน Kofu Jewelry Fair 2020 อีกหนึ่งงานเครื่องประดับใหญ่ของเมืองยามานาชิ JETRO  Yamanashi จึงขอความร่วมมือ TGJTA คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน เพื่อพัฒนาการค้าอัญมณีระหว่าง  2  ประเทศ
และงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 2020 Jetro Yamanashi ยังได้ส่งผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วม งานแสดงสินค้า จึงขอความอนุเคราะห์จากทางสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์บูธของ Jetro Yamanashi ในงานดังกล่าวไปยังสมาชิกสมาคมฯด้วย  ในการนี้  JETRO  Yamanashi หวังว่า ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  TGJTA จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต และ การออกแบบเครื่องประดับต่อไปในอนาคต


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th