มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

ประกาศ : การต่ออายุสมาชิก

ประกาศ  : การต่ออายุสมาชิก
สมาชิกท่านใดที่ขาดการชำระค่าบำรุงติดต่อกัน 2 ปี (2561-2562)
ขอให้ท่านชำระภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
หากท่านไม่ชำระตามกำหนด สมาคมฯ ขออนุญาตตัดสมาชิกภาพของท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สามารถตรวจสอบสมาชิกภาพได้ที่ คุณชาลิสา  ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนสมาชิก สมาคมผู้ค้าอัญมณ๊ไทยและเครื่องประดับ
โทร. 02 6301390-7 ต่อ 135
Email : tgjta@thaigemjewelrry.or.th
chalisa1970@gmail.com   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th