มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับ หอการค้าไทย-อิตาเลียน หารือแนวทางการพัฒนางาน Gem and Jewelry Fair ในประเทศไทย และ อุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย

ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้การต้อนรับ หอการค้าไทย-อิตาเลียน หารือแนวทางการพัฒนางาน Gem and Jewelry Fair ในประเทศไทย และ อุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย
 
 
คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารหอการค้าไทย-อิตาเลียน  Mr. Federico Cardini President of Thai-Italian Chamber of Commerce (TICC) , Mr. Michele Tomea , TICC Secretary General and Mr. Simone Callai , TICC Director เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนางาน Gem and Jewelry Fair ในประเทศไทย ให้เป็นงานระดับนานาชาติ และ เปิดบูธแสดงสินค้าแต่ละประเทศ  ซึ่งจะเป็นการเน้นขายสินค้าจากบริษัท หรือ องค์กรธุรกิจ ไปยังผู้บริโภคทั่วโลกโดยตรง ทั้งในแบบโรดโชว์ และ งานแสดงสินค้า ของบริษัทไทยในอิตาลี และ บริษัทอิตาเลี่ยนในไทย สำหรับการประชุมนี้ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ หอการค้าไทย-อิตาเลียน ได้ร่วมกันหารรือการสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย เช่น การประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก และ พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของหอการค้าฯ ที่จะขยายความร่วมมือระหว่างไทย และอิตาลี
   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th