ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

ผู้นำและตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 8 ประเทศ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ Gems & Jewelry Trade Association of China (GAC) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการตลาดของอุตสาหรรมเครื่องประดับร่วมกัน

ผู้นำและตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  8 ประเทศ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ Gems & Jewelry Trade Association of China (GAC) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการตลาดของอุตสาหรรมเครื่องประดับร่วมกัน
 
World Jewelry Development Meeting ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายในงาน China International Jewellery Fair (CIJF) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้นำ และ ตัวแทนสมาคมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจาก 9 ประเทศ ได้แก่ จีน โคลัมเบีย ฝรั่งเศส อิตาลี โปแลนด์ ไทย สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุม และลงนามความร่วมมือ “The Measure on the Management of World Jewelry Industry Association Alliance” เพื่อสนันสนุนการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเป้าหมายคือ การค้าอัญมณีระดับโลก ซึ่งสมาชิกจะร่วมกันส่งเสริมศักยภาพการตลาดของอุตสาหรรมเครื่องประดับที่จะสร้างโอกาสทางการค้ามากยิ่งขึ้น


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th