Happy New Year 2019

Breaking news
ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า The 2nd China International Import Expo 2019 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-1054470 # 181 (น้ำอ้อย) / 182 (ปฏิมา) / 183 (ปิยะพงษ์) ภายในวันที่ 21 มกราคมนี้ / ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China (Beijing) International Jewelry Fair 2019 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-1054470 # 181, 182, 183 คุณน้ำอ้อย, คุณปฏิมาและคุณปิยะพงษ์ ภายในวันที่ 31 มกราคมนี้

ข่าวกิจกรรม

พาณิชย์จับมือท่องเที่ยว เปิดตัวโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” Buy With Confidence สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีคุณภาพ

            กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับพันธมิตร นำร่องดึงร้านค้าและบริษัทชั้นนำ ร่วมโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With Confidence) มอบตราสัญลักษณ์การันตี หวังสร้างมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างชาติ
            นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT) ได้จัดทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านใบรับรองคุณภาพจาก GIT โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการรับรองคุณภาพไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย
            สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 3 สร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึง 4.35 แสนล้านบาท และมีมูลค่าการซื้อขายในประเทศเป็นเงิน 5.33 แสนล้านบาท ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมูลค่าเกือบหนึ่งล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 ของ GDP โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มผู้ซื้อสำคัญ ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 35.38 ล้านคน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยมากที่สุด คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งมีจำนวนราว 10 ล้านคน ถือเป็นผู้บริโภคหลักสำคัญสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน
            นางดวงกมล  เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งขาติ กล่าวว่า สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าและเครื่องประดับมาตรฐาน สามารถซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยการมองหาสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ BWC ที่ติดอยู่หน้าร้านค้า ซึ่งจะมี QR Code ให้สแกน เพื่อดูรายละเอียดของร้านค้าที่ร่วมโครงการกับ GIT หลังจากนั้นให้เลือกซื้อสินค้าที่มีป้าย BWC ติดอยู่ เพื่อดูรายละเอียดในใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจาก GIT และจากนั้นสามารถเรียกดูใบรับรองฉบับจริงจากร้านค้าได้อีกด้วย และหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น หน่วยงานพันธมิตรของ GIT พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างทันท่วงที สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1166 ของ สคบ. และ 1155 ตำรวจท่องเที่ยว และ 1569 กรมการค้าภายใน เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นได้


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th