มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

มาตรการ EXIM BANK ช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการไทย บรรเทาผลกระทบ COVID-19

มาตรการ EXIM BANK ช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการไทย บรรเทาผลกระทบ COVID-19

สำหรับสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ วงเงินกู้ 20 ล้านบาท – 100ล้านบาท
ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำ ตามมาตรการ EXIM BANK ช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการไทย บรรเทาผลกระทบ COVID-19 ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก การลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับให้แก่ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

·         วงเงินกู้ 20 ล้านบาท – 100ล้านบาท
·         สินเชื่อระยะยาว 7 ปี
·         อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี (ในปีที่ 1-2)
โดยสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับที่ต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  สามารถยื่นความจำนงมาที่สมาคมฯ
ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อจะเป็นไปตามที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กำหนด

สามารถดานว์โหลดแบบตอบรับได้ที่ :
https://drive.google.com/…/1oN-CkI0JPshK49oxtNktdKBS3…/view…


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th