มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม “ทองคำ” ภ.พ.01.3 ผู้ประกอบการที่นำเข้าหรือขาย “ทองคำ” : เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณ หรือ ของรูปพรรณ โดยมีน้ำหนักทองไม่น้อยกว่า 96.5% โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม “ทองคำ” ภ.พ.01.3
ผู้ประกอบการที่นำเข้าหรือขาย “ทองคำ” : เฉพาะที่ยังมิได้ประกอบขึ้นเป็นทองรูปพรรณ หรือ ของรูปพรรณ
โดยมีน้ำหนักทองไม่น้อยกว่า 96.5% โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th