ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

สภาหอการค้าฯ ขอเรียนเชิญท่านและสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมงานฯ งาน "MOU Signing Ceremony and B2B Business Matching between Thailand and the Czech Republic " ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มีกำหนดจัดงาน MOU Signing Ceremony and B2B Business Matching between Thailand and the Czech Republic ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้อง Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถนนราชบพิธ โดยในงานจะมีการลงนามลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ Czech Chamber of Commerce อีกทั้งยังมีการจับคู่ธุรกิจ(B2B Business Matching)และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน(Networking Lunch) ซึ่งมีนักธุรกิจเช็กจำนวน 15 บริษัท ในหลากหลายสาขาธุรกิจเข้าร่วมงาน อาทิ การท่องเที่ยวและบริการ เกษตรและอาหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อพบปะหารือและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย
 
ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/KG8eC74VDjnjrPTGA
 
รายชื่อบริษัทเช็ก (Czech company) https://drive.google.com/drive/folders/1CfIuo7mdqHYuo-4QRwqJjV-q39KPNq2U?usp=sharing
 
ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และทางผู้จัดจะแจ้งอีเมลยืนยันผู้มีสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th