มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี

ด่วน!!!!เหลือ 20 ที่นั่งสุดท้ายสมาคมที่ยังไม่ลงทะเบียน รบกวนลงทะเบียนด่วน
 
 ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า 
สู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี
ใน


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th