Amazing Thailand Grand Sale Passport Privileges

 


 

ข่าวกิจกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิก ส.อ.ท. นำสินค้าของบริษัทมาวางจำหน่ายผ่าน F.T.I. Shop รายละเอียดดังเอกสารแนบ

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้ง F.T.I. Shop ขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่อจำหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์ของ ส.อ.ท. โดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาเหมาะสม ปัจจุบัน F.T.I. Shop ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น คณะทำงาน F.T.I. Shop ภายใต้สายงานสื่อสารองค์กร และรายได้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้มีการเพิ่มนโยบายการนำสินค้าของบริษัทสมาชิกเข้ามาวางจำหน่ายผ่าน F.T.I. Shop เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ส.อ.ท. ทั่วประเทศได้เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิก ส.อ.ท.
          สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมาชิกนำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายใน F.T.I. Shop โดยสามารถนำเสนอสินค้าได้ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือส่งแค๊ตตาล็อกสินค้าพร้อมระบุรายละเอียดสินค้าไปยังฝ่ายสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7, 02-1054470

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th