ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับมอบเงินบริจาคโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี 1,000,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับมอบเงินบริจาคโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี 1,000,000 บาท พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

22 มกราคม 2563 คุณพรทิวา นิพาริน นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วย คุณอภิญญา พรจินดารักษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ และ คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย เดินทางไปมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี ซึ่งเงินส่วนนี้เป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นทุนการศึกษาและการดำเนินกิจการของโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา หนึ่งในโรงเรียนที่ให้การอุปถัมภ์เด็กนักเรียนหญิงด้อยโอกาส และ ประสบปัญหาครอบครัว โดยให้ทั้งที่พัก ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนำหลักธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะคุณธรรม จริยะธรรมให้กับเด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ

นอกจากนี้ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน ทั้งธนาคารโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน อาคารปฏิบัติธรรม และ ร้านอาหารบ้านอิ่มบุญจารินี อีกหนึ่งกิจการของโรงเรียนที่สร้างอาชีพให้ศิษย์เก่า และเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกอาชีพ สร้างรายได้ช่วงหลังเลิกเรียน และ ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดโรงเรียนมุ่งเน้น ธรรมะ และการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อให้เด็กๆค้นพบความชอบ ความสามารถที่แท้จริงของตนเอง   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th