ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เชิญชวนคู่รักมาร่วมกิจกรรมลุ้น “ทะเบียนสมรสทองคำ” ในงาน “รัตนโกสินทร์ แผ่นดินแห่งความรัก” เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2563

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมสนับสนุน ““ทะเบียนสมรสทองคำ” ในงาน “รัตนโกสินทร์ แผ่นดินแห่งความรัก” เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จัดโดยสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตบางรัก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน โดย วันที่ 31 มกราคม 2563 คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้ร่วมในงานแถลงข่าวการจัดงานจดทะเบียนสมรสภายใต้ชื่องาน “รัตนโกสินทร์ แผ่นดินแห่งความรัก” ซึ่งมีการสาธิตพิธีมงคลสมรส เพื่อกระตุ้นให้คู่รักเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง โดยปีนี้สำนักงานเขตบางรักได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดงานจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาภูมิทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบาย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนใจเข้ามาขอรับบริการได้อย่างเพียงพอ

สำหรับคู่รักที่มาร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรม และในทุกๆ ชั่วโมง จะมีการจับสลากเพื่อมอบ “ทะเบียนสมรสทองคำ” ให้กับคู่รักผู้โชคดี ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ไปจนถึงเวลา 17.00 น. รวมทะเบียนสมรสทองคำทั้งหมดจำนวน 10 ฉบับ สนับสนุนโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก โทรศัพท์ 0-2236-1513 ต่อ 6231, 6233 ในวันและเวลาราชการ และ line id : onlinecupid ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/bangrak หรือ Facebook ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางรัก   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th