มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ สำนักงานป้องการและปราบปรามการฟอกเงิน จัดสัมมนา “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ผู้ประกอบการอัญมณีฯ ต้องรู้และปฏิบัติ” ณ ที่ทำการสมาคมฯ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ สำนักงานป้องการและปราบปรามการฟอกเงิน จัดสัมมนา “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ผู้ประกอบการอัญมณีฯ ต้องรู้และปฏิบัติ” ณ ที่ทำการสมาคมฯ

คุณสมชาย   พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า(ประเทศไทย) และ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนา“กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ผู้ประกอบการอัญมณีฯ ต้องรู้และปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ทำการสมาคมฯ  และได้รับการสนับสนุนความรู้จากสำนักงานป้องกันแลฃะปราบปรามการฟอกเงิน โดยวิทยากร คุณกานติมา  มัชฉากิจ  นิติกรชำนาญการ กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. และ คุณภัทรวุฒิ  ก้อนสมบัติ  นักสืบสวนปฏิบัติการ กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับใหม่ ที่กำลังจะประกาศบังคับใช้ภายในเร็วๆนี้ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ และเครื่องประดับเป็นหนึ่งในอาชีพที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายฯ ให้เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 16 (2) เพื่อไม่ให้ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ กลายเป็นเครื่องมือของบุคคลที่ได้เงินมาจากการกระทําความผิด ซึ่งคนเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายต่อประเทศได้มากมาย  เช่น ยาเสพติด การค้าอาวุธ  การก่อการร้าย และการสัมมนา ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16 วรรค 2 และเห็นความสำคัญของการรายงานธุรกรรมน่าสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติในธุรกิจของท่านได้อย่างถูกต้อง
สำหรับการสัมมนาผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทางสมาคมจะประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Page Facebook : Thai Gems and Jewelry traders Association และ Line @tgjta


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th