ASEAN+6 webinar


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จับมือ สถาบันการเงิน เสริมสภาพคล่องให้สมาชิกฯ เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จับมือ สถาบันการเงิน เสริมสภาพคล่องให้สมาชิกฯ เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) , ธนาคารยูโอบี จำกัด และ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินมาตรการเสริมสภาพคล่อง หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เป็นทางเลือกให้กับสมาชิกของสมาคมฯ
โดยมีคุณชมพล  พรจินดารักษ์  อุปนายก 1สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ , คุณสมชาย  พรจินดารักษ์  ประธานสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย   และรองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อม สมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมหารือ กับสถาบันการเงิน  ซึ่งสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ตระหนักถึงปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจของสมาชิกทุกกลุ่ม ทั้ง เพชร พลอย ทอง เงิน และ เครื่องจักรอุตสาหกรรมอัญมณี  จึงดำเนินการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิก เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
นอกจากนี้สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ยังได้ร่วมกับ  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ตาม “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” ซึ่งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อยู่ในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและของที่ระลึก จึงขอความช่วยเหลือไปยังภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับการเสริมสภาพคล่อง โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ภายใต้ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” ปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเป็นพิเศษ


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th