มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเดินหน้าเจรจาธนาคารออมสิน แก้ปม “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ”

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเดินหน้าเจรจาธนาคารออมสิน แก้ปม “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ”

คุณสมชาย  พรจินดารักษ์  ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย , รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วย คุณชุมพล  พิทยานนท์ เลขาธิการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมกับ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และสมาคมภัตตาคารไทย เจรจากับธนาคารออมสิน ซึ่งมีคุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เข้ารับฟังปัญหา  โดยคุณมงคล  วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการเจรจา

ซึ่งการเจราจาครั้งนี้เป็นการหาทางออกร่วมกันระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการ กับ ธนาคารออมสิน จากปัญหาการยื่นกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เป็นไปด้วยความล่าช้า ทางสมาคมจึงเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับให้กับธนาคารออมสิน  เพื่อให้สมาชิกของสมาคมได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากทางภาครัฐ  ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักมานานกว่า 3 เดือน  ซึ่งผลของการเจรจากันอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยกเลิกค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ( Front End Fee) สำหรับรายที่ยื่นกู้ไม่เกิน 5ล้านบาท  นอกจากนี้ตัวแทนสมาคมฯยังได้เจรจาขอลดเงื่อนไขการขอสินเชื่อ  เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องบริษัท ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจค่อยๆฟื้นตัว รองรับเศรษฐกิจที่กำลังจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ทางธนาคารออมสินได้ย้ำถึง หลักเกณฑ์สำคัญที่จะทำให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อผ่านเกณฑ์  ผู้ยื่นขอสินเชื่อจะต้องสามารถชี้แจ้งแหล่งที่มาของรายได้ที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานแสดงต่อธนาคารได้ทั้งหมด   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th