มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิกฤติ COVID-19


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เดินหน้าเต็มกำลังสร้างความเชื่อมั่น ระหว่างอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กับ ธนาคารออมสิน

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เดินหน้าเต็มกำลังสร้างความเชื่อมั่น ระหว่างอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กับ ธนาคารออมสิน เพื่อความร่วมมือในการสร้างแหล่งเงินทุนสำรอง
 
คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และ โลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ รองประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เจรจาร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงธนาคารออมสิน โดยมีกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสินค้าที่นำรายได้เข้าประเทศติด 1 ใน 5 อันดับ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการส่งออก มีมูลค่ากว่า 400,000ล้านบาท แต่ในช่วงวิกฤตCOVID-19 การค้าขายโดยเฉพาะการส่งออกต้องหยุดชะงัก อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งการส่งออก และ นักท่องเที่ยวที่หายไป สำหรับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นสมาคมที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย นำเม็ดเงินเข้าประเทศไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนไทยมากมาย ดังนั้นเงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ หากการดำเนินธุรกิจกลับมาฟื้นตัวก็จะทำให้ GDP ของไทยสูงขึ้นด้วย แสดงถึงภาพรวมเศรษฐกิจของไทยที่มีการเติบโตขึ้น มีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น
 
ทั้งนี้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน พยุงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และ กอบกู้ให้ผู้ประกอบการผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานของคนในประเทศลงได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ยังต้องการแรงงานชำนาญ และ แรงงานฝีมือ เข้าสู่ตลาดงานอีกมาก จากยอดการส่งออกที่ขยายตัวขึ้นทุกปี
 
ซึ่งในครั้งนี้สมาคมฯ จะให้ความร่วมมือเป็นสื่อกลาง นำผู้ประกอบการพบกับธนาคารออมสินโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื้อดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ที่จะไม่ทำให้การปล่อยสินเชื่อในครั้งนี้กลายเป็นหนี้สูญ เนื่องจากธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีเงินทุนหมุนเวียนที่ดีในช่วงสถานการณ์ปกติ ทางด้านธนาคารออมสินมีการตกลงในการนำข้อเสนอไปพิจารณา และ ลดขั้นตอนการดำเนินการให้กระชับมากขึ้น ที่สำคัญจะประสานไปยังสาขาต่างๆที่สมาชิกของสมาคมยื่นเรื่องขอสินเชื่อให้มีหลักเกณฑ์พิจารณาไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ยื่นกู้และเจ้าหน้าที่ธนาคาร
 
การเจรจาร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นแนวโน้มที่ดี ที่จะทำให้ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลได้เข้าใจ และ รู้จักธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางการเงิน แหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th