ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเป็นสื่อกลางระหว่าง ธนาคารออมสิน และ ผู้ประกอบการสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเป็นสื่อกลางระหว่าง ธนาคารออมสิน และ ผู้ประกอบการสมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสมาคมฯที่ยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19”

ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ สมาชิกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ที่ยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19” เดินทางมาที่ สำนักงาน สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า และ ยื่นเอกสารต่อธนาคารออมสิน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ  จากธนาคารออมสิน มาพบผู้ประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์เอกสาร และ พิจารณาสินเชื่อ ซึ่งสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยฯได้เล็งเห็นถึงความเร่งด่วนในการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และ กระแสเงินสดที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อน และหล่อเลี้ยงธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์การระบาดCovid-19 เริ่มคลี่คลายลง


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th