ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคเอเชีย จัดประชุมออนไลน์ผู้นำองค์กรอัญมณีและเครื่องประดับระดับเอเชีย

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคเอเชีย จัดประชุมออนไลน์ผู้นำองค์กรอัญมณีและเครื่องประดับระดับเอเชีย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ได้จัดการประชุม ASEAN +6 Gems and Jewelry Presidents’ Summit ครั้งที่ 9 ขึ้น โดยเชิญผู้นำองค์กรอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุม ได้แก่
- Thai Gem and Jewelry Traders Association (TGJTA)
- The Gems Jewelry and Precious Metal Confederation of Thailand (GJPCT)
- Federation of Goldsmiths and Jewellers Associations of Malaysia (FGJAM)
- Myanmar Gems and Jewellery Entrepreneurs Association (MGJEA) 
- Indonesia Goldsmiths & Jewellers Association (APEPI)

- Deputy Director of Exhibition Affairs Department, Genneral Directorate of Trade Promotion, Ministry of Commerce
และองค์กรภาคีนอกภูมิภาคอาเซียน ได้แก่
- Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association (HKJJA)
- Hong Kong Jewelry Manufacturers’ Association (HKJMA)
- The Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) of India
- Gems and Jewellery Trade Association of China (GAC)

ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดี ในการแลกเปลี่ยนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ในช่วงที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในแต่ละประเทศ เพื่อเรียนรู้ การรับมือ การปรับตัวไปด้วยกัน ในระยะฟื้นฟูธุรกิจ หลังจากที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และดีขึ้นเป็นลำดับ

จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาทำให้มองเห็นถึงแนวทางในการปรับกลยุทธการค้า และ ช่องทางการค้าที่กว้างมากขึ้น โดยทุกประเทศมีความเห็นตรงกันในการร่วมกันสร้าง Platform Trade Online ในรูปแบบทั้ง B2B และ B2C  เพื่อให้สมาชิกของทุกองค์กรสามารถเชื่อมโยงธุรกิจเข้าด้วยกันได้อย่างสะดวกมากขึ้น และ ไร้ข้อจำกัดในการติดต่อซื้อขายระหว่างกัน  

สำหรับการประชุมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับให้ก้าวไปข้างหน้า  เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  และ เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง  ดังนั้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. จึงกำหนดจัดการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอาเซียน และ ภาคีนอกภูมิภาค เพื่อให้การประชุมครั้งที่ผ่านมาเกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้ชื่อ ASEAN +6 Webinar with the Global Leaders of Gems and Jewelry “ จัดโดย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting พร้อมเผยแพร่การประชุมสด บน  Facebook live : Thai Gem and Jewelry Trader Association ให้สมาชิกของทุกองค์กรในภูมิภาคอาเซียน และ ภาคีนอกภูมิภาคที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่สนใจได้มีโอกาสรับฟังการประชุมไปพร้อมๆกัน


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th