TGJTA Annual Ordinary General Meeting for the Fiscal Year 2019 on Tuesday, December 01, 2020 at 15.00 hrs.


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมเปิดตัว เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ เครื่องประดับที่มากกว่าความสวยงาม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมเปิดตัว เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ เครื่องประดับที่มากกว่าความสวยงาม
คุณชวลิต ดุรงค์พิศิษฏ์กุล กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมงานแถลงข่าว “การเปิดตัวโครงการพัฒนาเครื่องประดับสุขภาพ (Beyond Jewelry)” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักออกแบบ และ ผู้ประกอบการ ผลักดันจุดแข็งด้านงานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับการออกแบบ

ซึ่งปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพระยะยาว ทำให้พฤติกรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายสินค้าเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทางสถาบันจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องประดับสุขภาพ เพื่อพัฒนาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้มีประโยชน์ใช้สอย มากกว่าเพื่อความสวยงม เช่น เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ เครื่องประดับเพื่อความทรงจำ เป็นตัน สถาบันได้ร่วมมือกับหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำงานนวัตกรรมที่น่าสนใจมาร่วมพัฒนา และออกแบบร่วมกับ นักออกแบบเครื่องประดับและผู้ระกอบการ เป็นเครื่องประดับตันแบบ โดยครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 เพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของเครื่องประดับโดยมีหลักการทำงานคล้ายเครื่องฟอกอากาศ เพื่อดักจับอนุภาคของฝุ่น M 25 ทำให้อนุภาคฝุ่นเป็นกลางหล่นลงสู่พื้นคงเหลือแต่อากาศที่สะอาดปราศจากฝุ่นควันกลับสู่ธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและใช้งานได้จริง โดยผลักตันจุดแข็งด้านงานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบสร้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้ คุณสมบัติที่เป็นมากกว่าเครื่องประดับทั่วไป อีกทั้งยังได้มีการออกแบบเครื่องประดับเพื่อสุขภาพเพื่อการบาดเจ็บ และ ช่วยในการเคลื่อนไหว อาทิ แหวนกันนิ้วล็อค และ เครื่องพยุงกล้ามเนื้อเพื่อช่วยในการเดิน เป็นต้น


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th