TGJTA Annual Ordinary General Meeting for the Fiscal Year 2019 on Tuesday, December 01, 2020 at 15.00 hrs.


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเข้าร่วมเปิดงาน FTA Fair

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คุณสุทธิชัย ชื่นชมลดา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วย คุณชวลิต ดุรงค์พิศิษฏ์กุล กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เข้าร่วมเปิด  งาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์จัด เพื่อเปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พร้อมคลินิกให้คำปรึกษาการใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออกตลาดต่างประเทศ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี (FTA) รวมถึงการใช้ประโยชน์และช่องทางจาก FTA ซึ่งปัจจุบันประเทศคู่ค้าของไทย เช่น อาเซียน และจีน เป็นต้น ได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรให้กับสินค้าจากไทยแล้ว เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้าและขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศ  ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
ซึ่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นกลุ่มสินค้าที่ภาครัฐให้ความสำคัญ และต้องการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของเอเชีย  ปัจจุบันประเทศต่างๆพยายามเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกัน การค้าโลกจึงมีการแข่งขันกันอย่างมาก อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีนโยบายเปิดเสรีกับประเทศต่างๆ    และรัฐบาลไทยได้ทำ FTA กับหลายประเทศ ซึ่งเป็นคู่ค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของไทย ได้แก่ อินเดีย บาห์เรน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐ และจีน ที่สำคัญสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นสินค้าที่มีความพร้อมสามารถที่จะแข่งขัน ทั้งศักยภาพทางการผลิต และฝีมือแรงงาน  การนำ FTA เข้ามาเป็นตัวช่วยลดกำแพงภาษีจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะมีขยายตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับได้มากขึ้น  
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอใช้สิทธิ์ FTA สามารถขอรับคำปรึกษาการยื่นขอใช้สิทธิ์ FTA และการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี       ได้ที่ FTA Center กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   call center 02 507 7555


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th