ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC) เพื่อประโยชน์ในการระงับขอพิพาทภายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC) เพื่อประโยชน์ในการระงับขอพิพาทภายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ลงนามความร่วมมือร่วมกับดร.พิสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC) โดยมีคุณสมชาย พรจนดารักษ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมเป็นพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งจะทำให้คู่พิพาทสามารถตกลงความกันได้โดยไม่ต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีความต่อศาล ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือทางด้านวิชาการในการจัดสัมมนา อบรมให้ความรู้ด้านนุญาโตตุลาการแก่สมาชิกของสมาคมกว่า 2,000 บริษัท รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรุ้ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการระงับข้อพิพาทอีกด้วย


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

info@thaigemjewelry.org