ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับหารือความร่วมมือกับ GIA ในการบริการตรวจสอบอัญมณีสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า และ ผู้บริโภค .

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับหารือความร่วมมือกับ GIA ในการบริการตรวจสอบอัญมณีสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า และ ผู้บริโภค
.
คุณชมพล พรจินดารักษ์ อุปนายก 1 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และคุณชวลิต ดุรงค์พิศิษฎ์กุล กรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการตรวจสอบเพชร สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (GIA THAILAND) โดย คุณไพรัช นลินทรางกูร Senior Manager, Lab operations, GIA ให้การต้อนรับ ซึ่งในการเยี่ยมชม GIA ครั้งนี้ เพื่อมาเรียนรู้วิธีการทำงานของเครื่องตรวจเพชร iD 100 GIA และหารือถึงความร่วมมือกันในอนาคตของ TGJTA และ GIA ในการบริการตรวจสอบอัญมณีสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า และ ผู้บริโภคต่อไป


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

info@thaigemjewelry.org