ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

คุณสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมทั้งสมาชิก และพนักงาน ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ณ สมาคมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาทำพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

info@thaigemjewelry.org