ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
*ภายในวันที่ 23 กันยายน 2563*
เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติดังกล่าวต่อไป
เอกสารประกอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code
หรือ https://qrgo.page.link/gNvnp
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/Pe8saD3kNBZEDHat5


ข่าวกิจกรรม

สมาคมผู้ส่งออกสินค้าแห่งปากีสถาน จะจัดงานแสดงและจำหน่ายอัญมณีและหินแร่ "20 Edition of Pakistan Gems & Mineral Show" ระหว่างวันที่ 6 -8 มีนาคม 2563 ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกสินค้าแห่งปากีสถาน จะจัดงานแสดงและจำหน่ายอัญมณีและหินแร่ 20 Edition of Pakistan Gems & Mineral Show ระหว่างวันที่ 6 -8 มีนาคม 2563 ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าชม ออกบูธ ซื้อ-ขายสินค้า และประมูลสินค้าภายในงาน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามาถสอบถามข้อมูลพิมเติมได้ที่ apceap@yahoo.com และเว็บไซต์ www.apcea.com.pk


   ย้อนกลับ

ที่อยู่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เลขที่ 919/119 , 919/615-621 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 52 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.10500

ติดต่อเรา

02-1054470 [Hotline]

02-6301390-7

02-6301398-9

tgjta@thaigemjewelry.or.th